توریست یار

admin

1 بررسی

عضویت از سال 1400/05/25

تأییدیه

  • شماره تلفن
  • کارت شناسایی
  • گواهی سفر
  • ایمیل
  • شبکه های اجتماعی

اقامتگاه نسیم تک خواب طبقه سوم

رامسر، جاده دالخانی

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 0m2

اقامتگاه نسیم تک خواب طبقه دوم

رامسر، جاده دالخانی

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 0m2

اقامتگاه نسیم سه خوابه

رامسر، جاده دالخانی

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 15 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 0m2

ویلا استخردار رامسر

استان مازندران، رامسر، یاس ۱۷

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 16 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 0m2

تک خواب ویو دریا

چالوس ،جاده ساحلی بین رادیو دریا _خط۸ فاصله با دریا ۵۰متر

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 0m2

شمیم دریا دوخواب همکف

چالوس ،جاده ساحلی بین رادیو دریا _خط۸ فاصله با دریا ۵۰متر

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 2m2

بررسی

خواب

5.0/5

مکان

5.0/5

خدمت

5.0/5

شفافیت

5.0/5

اتاق ها

5.0/5