16 خانه اجاره ای در مازندران

شمیم دریا دوخواب همکف

چالوس ،جاده ساحلی بین رادیو دریا _خط۸ فاصله با دریا ۵۰متر

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 2m2

یخچال ساحلی

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 11 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

دو خوابه نمک آبرود

نمک آبرود

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 11 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

چهارخوابه دربست ساحلی با حیاط 1500 متری

چالوس

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 23 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

سوئیت تراس دار مجموعه ساحلی خانوادگی

چالوس

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

سه خوابه دربست با استخر سرپوشیده لب ساحل

چالوس

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

یک خوابه در چالوس

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

تک خواب ویو دریا

چالوس ،جاده ساحلی بین رادیو دریا _خط۸ فاصله با دریا ۵۰متر

0/5 دارای امتیاز نیست 0 بررسی
Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2